Zemědělské učiliště v Belénu

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.

Škola poblíž Concepciónu je náš "objev" z roku 2010. Funguje jako soběstačná rodinná farma a přijímá studenty od 14 do 25 let (dívky od 18 let), kteří jsou gramotní, ukončené základní vzdělání není podmínkou. Hlavním předpokladem pro přijetí ke studiu je zájem o zemědělství a dobrá práce v kolektivu. Výuka je velmi praktická a trvá tři semestry. Během čtvrtého semestru se student spolu se svým učitelem věnuje nějakému samostatnému zemědělskému projektu (pracuje jako instruktor u okolních rolníků) a jako závěrečnou teoretickou práci vytvoří vlastní "obchodní plán" pro své případné budoucí podnikání. Student se zavazuje být zemědělským technikem ("lídrem") ve své vesnici, tj. předávat svoje zkušenosti a zapojit do práce další lidi.

Prvních našich osm studentů, kterými byli Cristian, Claudemir, Nestor, Gerardo, Jonatan, Diego, Leonardo a Rosalia, absolvovalo s úspěchem v prosinci 2012. Jako odměnu za jejich úsilí jsme všem chlapcům zaplatili kurz řízení traktoru a Rosalie obdržela za odpovídající částku podle svého přání kuchyňské náčiní. Většina se vrátila domů a začala se samostatným zemědělským podnikáním v Nueva Esperanze. Do začátku obdrželi naši finanční výpomoc cca 13 000 Kč na založení experimentální zelinářské zahrady.

V roce 2013 absolvovali Joaquín, Julio a Carlos. Carlos se vrátil domů, aby založil rodinnou zelinářskou zahradu, zbylí dva dále studují.

V roce 2015 začal studovat jeden student.

Základní školné na měsíc pro jednoho studenta je v roce 2015 cca 500 Kč, na semestr 3 000 Kč, na celý školní rok 6 000 Kč.

Ze školného je hrazena výuka, ubytování a strava. Platíme také uchazečům o studium dopravu z místa bydliště k přijímacím zkouškám, poplatek za přijímací kurz a zápisné do prvního semestru (celkem cca 1 000 Kč na osobu). Po zkušenostech z prvních let jsme se rozhodli platit studentům také cestu na prázdniny a zpět (cca 1 200 Kč na osobu), aby mohli strávit jednou za půl roku několik dní se svými rodinami, protože odloučení těžko snášejí. Vytváříme dále rezervu na jejich školní pomůcky a poplatky, jako je zápisné do dalšího semestru, připuštění ke zkouškám a další neočekávané výdaje, které přináší paraguayský školský systém, ale které dopředu neumíme odhadnout.

Jak podpořit studenty v Belénu

SOUČASNÍ STUDENTI

VIRGINIO BARBOZA BALBUENA

Pocházím z Puerto Diany, jsem z deseti sourozenců a je mi 19 let. Doteď jsem chodil na víceleté gymnázium v Bahia Negra, absolvoval jsem celkem devět tříd. Ale rozhodl jsem se, že bych chtěl studovat tuto zemědělskou školu, když jsem viděl první absolventy, jak se vrátili domu šťastní a spokojení. Pochopil jsme, jaká je to příležitost pro mě i pro nás všechny. Strašně se mi tady líbí. Všichni jsou přátelští a dobře nás přijali.

Virginio absolvoval v roce 2014 a získal titul zemědělského instruktora. V roce 2015 zůstává v učilišti jako praktikant, aby si mohl dokončit maturitu v kurzech pro dospělé na gymnáziu v sousedním městečku Horqueta, kam dojížděl po oba roky studia zemědělské školy. Rádi ho v tom podporujeme.

GRACIANI BARBOZA BALBUENA

Narodil jsme se 28. září 1992 v Puerto Dianě a mám sedm tříd. Chci se naučit něco pořádného jako můj bratr Virginio. V naší rodině totiž nikdy nikdo nic nestudoval. Moje rodina je velice chudá a živíme se tím, co nám dá příroda. Lovíme ryby šípem, stopujeme zvěř nebo hledáme lesní plody. Moje maminka dělá na prodej tašky z ananasových vláken. Je nás osm bratrů a dvě sestry, takže včetně rodičů je nás doma 12. Jedna moje teta si vzala jednoho ze synů babičky Hermínie, říkali jsme jí babička, protože vychovávala taky některé děti z naší rodiny, třeba mého tatínka, když byl malý. Takže jsme vlastně také trochu příbuzní... Tady ve škole se mi velice líbí, dělali jsme zkoušky a nešla mi moc matematika, ale je to tu fajn. Na práci na pole máme mít dlouhé kalhoty, ale já žádné dosud nemám. Děkuji Vám, že jste mi koupili pomůcky, jako trojúhelník a sešit.

----------

Díky dárcům z České republiky (mj. Veronika Bartoňová, manželé Burešovi, Jindřiška Čambalová, manželé Dufkovi, Andrea Fajkusová, Pavel Frič, Michaela Géciová, Jaroslava Hillová, Kamila Horáková, Alena Horecká, Bohumil Houška, Petr Chalupa, Šárka Jakoušová, Míša a Tereza Kozlovi, Tomáš Kučera, Lucie Lomová, Lenka Misíková, Ing. Vlasta Nováková, Jana Ondráková, Eva Pešková, Jan Pivoňka, Irena Ryantová, Sdružení Kontinenty, Sdružení Tadeáše Haenkeho v Chřibské, Miluše Skočdopolová, Pavel Šembera, Ivana Štěpánová, Helena Tvrzová, Miluše Venderová, Ivana Vodrážková, Jana Vrátníková, David Zmek, Kateřina Znamenáčková) jsme dosud jsme poskytli tyto částky:

 • 43 230 Kč za rok 2013 (zápisné, školné, pomůcky, jízdné ze školy domů)
 • 12 150 Kč za doučování slabých žáků 1. ročníku v roce 2013
 • 2 250 Kč na jízdné dvou studentů na maturitní kurzy v Horquetě 2013
 • 2 050 Kč na 7 školních triček pro studenty 2013
 • 35 560 Kč za rok 2012 (zápisné, školné, pomůcky, jízdné)
 • 7 200 Kč v říjnu 2012 (kurz řízení traktoru pro studenty 2. ročníku)
 • 1 600 Kč v říjnu 2012 (kurz pěstování citrusů pro studenty 1. ročníku)
 • 1 500 Kč v září 2011 (školní výlet)
 • 2 500 Kč v dubnu 2012 (kopírování studijních materiálů)
 • 2 000 Kč v říjnu 2011 (kopírování studijních materiálů)
 • 21 700 Kč v září 2011 (na školné a další poplatky)
 • 2 000 Kč v srpnu 2011 (2 kvalitní fotbalové míče)
 • 5 600 Kč v červnu 2011 (pracovní boty a holínky na pole, každému jeden sešit se 400 listy)