Zdravotnictví

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.


ZDRAVOTNÍ SYSTÉM V PARAGUAYI

Právo na zdraví je dáno Ústavou republiky Paraguay z roku 1992, která ustanovuje národní systém zdraví, řízený pomocí státní zdravotní správy a podporující veřejný i soukromý zdravotní sektor. Zdravotní pojištění platí za paraguayské občany ze 75% stát, ze 14 % soukromí zaměstnavatelé (za sebe i své zaměstnance), 9 % si platí ostatní zaměstnanci a 2 % pojištěnců spadají pod vojenský režim.

Čím geograficky dále od hlavního města, tím hůře pro národní paraguayské zdraví. Indiáni kmene Čamakoko sídlí v nejvzdálenější výspě země a obrovská vzdálenost, jež je dělí od všech center, je hlavním problémem. Územně-správní celek Alto Paraguay tvoří jediný zdravotní obvod XVI se sídlem v hlavním městě Fuerte Olimpo. Hlavním problémem je nedostatek lékařů, zdravotního personálu, zdravotních dobrovolníků (v celé oblasti Alto Paraguay, rozlohou větší než Česká republika, jsou jen čtyři civilní lékaři a několik profesionálních zdravotníků) a kapacit na jejich školení, a také nedostatek léků. Léky do oblastí přiděluje ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím regionálního úřadu, jejichž zdravotní rada pak určuje distribuci jednotlivým lékařům, event. zdravotníkům. Do zdravotního systému tak vstupují politické zájmy.

Vybavení léky a zdravotnickým materiálem je naprosto nedostačující, prakticky nulové. Léky přicházejí z ministerstva podle neprůhledného klíče, nepravidelně a jednostranně: jednou proti parazitům, jednou vitamíny, někdy se jedná i o prošlé zásoby. Nelze zajistit ani povinné očkování pro všechno obyvatelstvo, nejen z důvodů velkých vzdáleností, chybějících cest a dopravních prostředků, ale také z nedbalosti odpovědných osob.

ZDRAVOTNICTVÍ V INDIÁNSKÝCH KOMUNITÁCH

Indiánské komunity v Alto Paraguay (ale ani jiní obyvatelé tohoto odlehlého kraje) nemají k dispozici stálou nebo pravidelnou zdravotnickou péči. Lékaře vidí většinou jen v období kampaní národního programu jednorázových očkování dětí, pokud ho zdravotníci přijedou do vesnice provést. Do Puerto Esperanzy v posledních letech dojíždějí několikrát ročně zdravotníci a distribuují základní léky. Specializované vyšetření nebo dlouhodobá léčba chronických onemocnění s pravidelnými kontrolami je však prakticky vyloučená. Dalším problémem, který ohrožuje zdraví indiánských komunit, je nedostatek adekvátních hygienických podmínek, především absence nezávadné pitné vody.

Indiánské komunity mají zdravotnické asistenty (promotores de salud), někteří jsou dobrovolníci, někteří mají smlouvu s úřadem svého zdravotního obvodu, ale jejich plat je nižší než stanovené minimum. Kromě toho velmi omezený zdroj potřebných léků pro zajištění základní zdravotnické péče své komunity. S výjimkou Puerto Esperanzy komunity nemají zdravotnická centra, zdravotničtí asistenti nebo zdravotníci pracují u sebe doma nebo navštěvují nemocné u nich doma.

Puesto de salud
Puesto de salud

ZDRAVOTNICTVÍ A PUERTO ESPERANZE

V Puerto Esperanza bylo v rámci vládního projektu v roce 2003 postaveno zdravotní středisko. Budova je prázdná, bez elektřiny, vody, vybavení a léků (foto nahoře). V roce 2010 byla zchátralá stavba staticky zabezpečena a opravena za české prostředky (76 000 Kč).

O zdraví obyvatel se starají tři domorodí státem placení zdravotníci. Nejdéle ve své funkci působí

Rodolfo Ferreira Fric, nar. 1942, nejstarší žijící syn doni Herminie

Od roku 1996, od svých 54 let, absolvoval s vynikajícím prospěchem několik zdravotnických kurzů a specializovaných školení (1996 pro porodníky, 2002 radiová komunikace, 2003 kurz prevence a očkování, školení o lepře a tuberkulóze). Pracuje ve dne v noci, kdykoliv pro něj někdo přijde, vstane a jde s baterkou za pacientem. Už z několika dopisů, které jsme si vyměnili před naší první cestou, bylo jasné, že je velmi fundovaný a zodpovědný praktik. V roce 2012 při své návštěvě v pražském IKEMu velmi kvalifikovaně hovořil i s tamními lékaři. Několik let jsme mu dodávali základní léky, v poslední době je vesnice lépe zásobovaná ze státních prostředků.

Certifikát o absolvování zdravotnického kurzu
Zdravotník Rodolfo Ferreira Frič

Puerto Esperanza, 31. března 2005

Vážená paní doktorko Pavlo,

zdravím Tě za Tvou laskavou pozornost a šlechetnost a doufám, že můj dopis ze zapadlého kouta Alto Paraguaye dojde do Tvých rukou. Píše Ti Tvůj indiánský přítel s nadějí, že se máš dobře a těšíš se sama dobrému zdraví. Dozvěděl jsem se, že nás chceš také navštívit, a tak doufám, že se brzo poznáme osobně. Na Tvé otázky ohledně potřebných léků, které používám ve své praxi, a ohledně obvyklých nemocí a příčin úmrtí, odpovídám:

Smrtelná akutní onemocnění, kterým nedokážu zabránit pro nedostatek léků a nemožnost dopravit pacienty do vzdálené nemocnice (pořadí podle četnosti): zápal plic, dehydratace z průjmu, průjem s krvácením, respirační infekce, tuberkulóza, meningitida, anemie.

Další obvyklé nemoci, které dokážu rozpoznat: bronchitida, artritida, střevní paraziti, astma, abscesy, svrab, plísně, bolesti žaludku, koliky. Jsme nuceni pít a používat k osobní hygieně kontaminovanou vodu rovnou z řeky, aniž máme možnost ji nějak desinfikovat, přestože velmi dobře víme, že je to zdrojem mnohých zdravotních problémů.

S léky, které Ti posléze vyjmenuji, jsem už pracoval. Když bys přivezla po deseti baleních od každého, bylo by to obrovské množství, kterým tě nechci zatěžovat, menší dávka také postačí. Ministerstvo zdravotnictví mi poskytuje minimum léků, nevím, jestli to není proto, že mě považují za nekompetentního a nevzdělaného. Mám však dobrou praxi a nikdo jiný, kdo by tuhle práci dělal, tady není.

Rodolfo

V roce 2013 dokončila studium všeobecného lékařství Rodolfova vnučka MUDr. Emigdia Barboza. Právě vykonává povinnou praxi v sociálních službách. Do budoucna zvažuje možnost vybudovat ordinaci v rodném kraji, kde ani přes výborný nabízený plat ministerstva pro veřejné zdraví nechce žádný lékař dlouhodobě působit.

DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nejbližším zdravotním zařízením vesnice Puerto Esperanza bývala do nedávna vojenská nemocnice v Bahía Negra, městečku vzdáleném tři hodiny jízdy motorovým člunem proti proudu řeky Paraguaye. Dnes je budova v dezolátním stavu a opuštěná. V roce 2011 byly položeny základy k nové nemocnici, ale peníze na další stavbu "se ztratily".

Nemocnice v Bahía Negra
Nemocnice v Bahía Negra

Nejbližší nemocnice - jediná v departementu Alto Paraguay (větším než Česká republika) - je ve správním městečku Fuerte Olimpo (vzdáleném cca 130 km). Čas od času se dostane i na stránky novin v hlavním městě. "Korupce v departementu Alto Paraguay nemá hranic," uvedl například deník ABC v květnu 2008. "Politici se neštítí okrádat ani nemocné. Podle výplatních tabulek ministerstva zdravotnictví si prostředky na zdravotní péči rozdělují mezi sebou. Tak na výplatní listině figuruje například jméno místního negramotného rybáře, který údajně pobírá plat jako "zdravotní instruktor", pomocnice v kuchyni má podle výplatní pásky pěkný plat jako vrchní sestra, další člověk dostává měsíční plat + náhrady za benzín jako řidič sanitky, ačkoliv v celém kraji není ani jediná, další plat je dokonce inkasován za "kontroly hospodárnosti užívání dopravních prostředků pro účely rychlé zdravotní pomoci". Na seznamu figurují i další "černé duše", ale také samotní poslanci, kteří berou peníze za úřadování v dislokovaném pracovišti, dopravu z hlavního města a výdaje za ubytování, ačkoliv je celé měsíce nikdo ve Fuerte Olimpo neviděl."

V říjnu 2008 noviny znova publikovaly, že tato nemocnice je v žalostném stavu, zejména střecha, fasády, vnitřní zařízení. "Nemalovalo se zde léta. V lůžkové části chybějí matrace, prostěradla a povlečení pro pacienty, kteří si je nemohou přinést z domova, chybí klimatizace a pořádná okna, pacienti trpí vedrem a moskyty. Budova nemá vlastní generátor, takže při v oblasti běžných výpadcích proudu lékaři zažívají skutečná dramata na operačním sále. V noci pokračují ve své práci při svíčkách. Nepracují zde žádní specialisté - například pediatr nebo gynekolog. Chybí zařízení a matriál pro laboratorní vyšetření. Léky jsou naprosto nedostačující. O Vánocích 2008 zachránili život jedné pacientce její příbuzní jedině tak, že si vyprosili v místní autodílně svářecí bombu, protože nemocnice neměla kyslík. Těžší případy je nutno dopravit 1 000 km až do hlavního města Asunciónu. V celém departmentu není ani jedna sanitka, takže pacienti v ohrožení musejí spoléhat na dobré srdce lidí, kteří mají dopravní prostředek, a zaplatit jim benzín. Peníze na pohonné hmoty nejsou, takže lékaři, pokud vůbec, jezdí očkovat děti do vzdálených osad na vlastní pěst v pronajatém autě či lodi."

V létě 2009 vyšla podobná zpráva: "V současné chvíli nelze v nemocnici provádět žádné operace, protože zde není žádný anesteziolog. Lidé, kteří potřebují akutní péči, si musejí zaplatit soukromý převoz do hlavního města Asunciónu, protože v kraji není jediná sanitka. Posledním případem byl mladík, který se zranil při havárii na motorce. Jeho rodina zaplatila asi 6 tisíc Kč za dopravu soukromým motorovým člunem do nejbližšího brazilského přístavu na řece, odkud ho v kritickém stavu transportovali do braziské vnitrozemní nemocnice, jen díky tomu, že měl náhodou i brazilské občanství. Jeden ze dvou místních lékařů, chirurg, právě nemocnici opustil, protože mu krajský úřad není schopen již radu měsíců platit jakýkoliv plat. Ředitel krajské nemocnice tráví většinu času v Asunciónu, kde také mizí roční rozpočet jím spravovaného zdravotnického zařízení v celkové výši asi 25 milionů Kč." 

Nemocní se v akutních případech uchylují také do Brazílie (Corumbá, 190 km, Puerto Murtinho 250 km), nebo do menonitské zóny ve vnitrozemí Chaka (Filadelfia, 490 km). Paraguayské zdravotnictví prochází dlouhodobou krizí a blíží se kolapsu. Přestože indiáni mají ze zákona nárok na bezplatnou zdravotní péči, musejí, pokud se vůbec do nemocnice dostanou, jako jiní pacienti v nemocnicích platit, a to i za nezbytné léky a zdravotní materiál; jídlo a lůžkoviny si musejí opatřovat z vlastních zdrojů.

Doprava do nemocnice je zásadním problémem. Pacienti nemají žádnou možnost rychlého převozu, musejí čekat na dopravní loď, která jezdí jednou týdně, nebo sehnat někoho s motorovým člunem či prosit o pomoc náhodně projíždějící lodě či remorkéry. Majiteli soukromé lodi se musí se zaplatit nafta. Stane-li se vážný úraz, např. přeseknutí tepny, kdy pacient ztratí krev, není možnost ho zachránit. Problémem jsou i lehčí úrazy, např. zlomeniny nohou a rukou u dětí nebo pády z koně, ze střechy apod. Stejné je to v případě porodu nebo poporodních komplikací. Asi polovina porodů probíhá doma za asistence žen z rodiny nebo manžela. Část žen, které se bojí nebezpečí a mají peníze na cestu, jezdí rodit do hlavního města.

Usmrkánek

Vážné zdravotní problémy (též specializované vyšetření, zubaře, nákup léků) je tedy nutno řešit v hlavním městě. Na předměstí Asunciónu, v osadě Limpio funguje od roku 2003 indiánská nemocnice San Roque Gonzáles de Santa Cruz, spravovaná Paraguayským národním institutem pro indiánské otázky (INDI). Z jeho prostředků je hrazena veškerá péče včetně jídla a přístřeší pro nemocné i doprovázející osoby. Pacienti musejí dokázat indiánský původ speciální legitimací.

Limpio
Nemocnice v Limpiu

Nemocnice má padesát lůžek, pracují zde dva všeobecní lékaři, dva gynekologové, čtyři kvalifikované sestry, jež mají v Paraguayi nižší univerzitní vzdělání, a jeden farmaceut. Dále jsou zde zaměstnány pomocné sestry s ročním kurzem po ukončení střední školy a další personál. Deset zaměstnanců včetně jedné lékařky je indiánského původu. Je to výhodou při dorozumívání, neboť pacienti hovoří často výhradně svými indiánskými jazyky.

Nemocnice není vybavená na náhlá onemocnění a nemá chirurgii ani porodnici. Je určena k léčbě méně komplikovaných případů, ale především k diagnostikování. Pacienti s vážnými chorobami, akutními stavy, k operacím a porodům jsou přesměrováni do státních nemocnic v Asunciónu, jejichž úroveň je také dosti žalostná. Do Limpia se vracejí, resp. měli by se vracet, k doléčení. Je tam však stále nadbytek nových pacientů v akutním stavu, takže se málokomu podaří strávit tam rekonvalescenci. Propuštění pacienti často uvíznou v hlavním městě v bídných podmínkách, protože nemají na zpáteční cestu domů.