Zemědělská škola v Cerritu

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.

Střední zemědělskou školu sv. Františka v Cerritu u Asunciónu vystudovaly od roku 2009 tři studentky z Puerto Esperanzy: María Magdalena Baez (absolvovala 2012), Sineides Baez a Yudith Romero (absovovaly 2013). Další dvě dívky si ve škole nezvykly a opustily ji (Maddy Vera po dvou letech, kdy opakovala první ročník – důvodem k odchodu bylo její přesvědčení, že nestačí na teoretické předměty). Ve vesnici Puerto Esperanza nelze dosáhnout úplné devítileté vzdělání, které je podmínkou k přijetí na střední školu s maturitou, a jen někteří rodiče se odhodlají poslat své děti dokončit základní školu jinam. Od roku 2012 tak nepřišel do školy žádný náš uchazeč.

Školu, vzdálenou 45 km od Asunciónu, jsme vytipovali jako ideální studijní příležitost pro "naše" děti. Její pozoruhodný studijní program získal řadu mezinárodních cen (např. v celosvětové soutěži World Challenge, kterou organizovala tisková agentura BBC, americký Newsweek a firma Shell s cílem nalézt a podpořit nejlepší výchovný záměr v rozvojovém světě). Za první místo v celosvětové soutěži organizované potravinářskou firmou Nestlé (v konkurenci 600 vzdělávacích projektů) v listopadu 2012 nadace získala jako nejvíce inovativní projekt pro vytváření a sdílení hodnot v oblasti výživy 300 000 dolarů, za které vystavěla další pobočku školy pro 150 studentů v San Pedru. Školu podporuje na naše doporučení Ministerstvo zahraničních věcí ČR formou tzv. malého rozvojového projektu.
trh
Na trhu v Mariscal Lopez Shopping prodávají
za odměnu nejlepší studenti
Perfektně organizovaná internátní škola je plně soběstačná a usiluje vychovat z dětí chudých venkovanů drobné zemědělské podnikatele. Areál funguje jako ekologický zemědělský podnik, kde je od polí, experimentálních zahrad, stájí, pastvin a všemožného domácího zvířectva, přes rybník, včelíny, dřevozpracující a mechanické dílny až po výrobnu jogurtů a sýrů úplně všecko, co se dá na paraguayském venkově podnikat. Polovina žáků se v turnusech stará o hospodářství, polovina se učí ve třídách, samozřejmostí je dobrá knihovna, počítače, internet, významnou součástí je "praktický marketing". Atmosféra ve škole je velmi přátelská a uvolněná, práce i volný čas se řídí jednoduchými, všem srozumitelnými, dobře fungujícími, protože důsledně dodržovanými pravidly.
Škola, kterou provozuje nadace Fundación Paraguaya, má 150 žáků z odlehlých venkovských oblastí, jejichž rodiny jsou "nejchudší z chudých". Platí podle možností jakési "motivační školné", minimálně měsíčně 80 000 guaranies, což tvoří necelých 5 % z celkových výdajů na výuku, ubytování, stravné, oblečení, učební pomůcky, chod školy atd. Všechny tyto výdaje škola pokrývá prodejem zemědělských produktů a výrobků z nich, které nabízí v malém bistru u silnice do Chaka, zásobuje jimi některé restaurace v Asunciónu, kam studenti také jednou týdně jezdí prodávat na ekologický trh v luxusním obchodním centru, mohou si také přivydělat (10 % z tržby) formou podomního prodeje. Část ubytovacího zařízení bývalé františkánské misie slouží jako hotel pro víkendové pobyty nebo jako středisko pro různá firemní školení; žáci se tak seznamují i s možnostmi agroturistiky.

Předměty v prvním ročníku: rostlinná výroba - polní práce, zahradnictví, ovocnářství, lesnictví; živočišná výroba: malá zvířata, velká zvířata; turismus, ekoturistika, hotelnictví, gastronomie; informatika, účetnictví, administrativa v zemědělství; španělština, jazyk guarani, angličtina; přírodní vědy a zdravověda, chemie, fyzika, matematika, národní historie a zeměpis, etika, psychologie, sociologie a antropologie, etika, ekonomie a managment, tělocvik.

Uchazečům platíme dopravu na přijímací zkoušky a zápisné (cca 700 Kč) a v případě přijetí jejich školné (cca 500 Kč měsíčně na studenta), studijní pomůcky, pracovní oblečení a školní uniformu, každé pololetí také "právo skládat závěrečné zkoušky" (450 Kč). Na závěr studia platíme výdaje spojené s maturitou, která je v Paraguayi zpoplatněná. Je to možné díky jejich dárcům, kterými jsou mj.: manželé Burešovi, Vlasta Buršíková, rodina Dočkalových, Marie Dvořáková, manželé Dufkovi, Jarmila Koutecká, Milan Fajkus, Andrea Fajkusová, manželé Fantovi, Ing. Jiří Fruhbauer, Michaela Géciová, Jaroslava Hillová, Ivana Hladěnová, Bohumil Houška, Petr Chalupa, Šárka Jakoušová, Magdalena Jirsová, Jana Kricnerová, Tomáš Kučera, Alena Kudílková, Lenka Misíková, rodina Novákových z Milevska, Jana Ondráková, Eva Pešková, Dana a Lukáš Peterkovi, Jan Pivoňka, Josef Polách, Jiří Rokyta, Irena Ryantová, Martina Schneibergová, Miluše Skočdopolová, Pavel Šembera, Ing. Ivana Štěpánová, Martin Tlustý, Jindřich Turna, Lenka Zajícová a David Zmek.

Dosud jsme poskytli tyto částky:

 • říjen 2013: 6 750 Kč
 • červen 2013: 5 400 Kč
 • prosinec 2012: 5 310 Kč
 • říjen 2012: 15 200 Kč
 • srpen 2011: 9 200 Kč
 • srpen 2010: 4 840 Kč
 • listopad 2009: 11 956 Kč
 • září 2009: 18 000 Kč
 • březen 2009: 10 000 Kč
 • leden 2009: 5 000 Kč
 • Ve školním roce 2014 byl do školy přijat Geishel Jonas Perez Nauje. Jako jeden z mála chlapců dosáhl úplného základního vzdělání (9 tříd), protože jeho rodina se přestěhovala do Asunciónu. Po dvou měsících však studium ze zdravotních důvodů ukončil. Ve škole se těžce fyzicky pracuje a Geishel začal mít problémy s krční páteří. Po různých vyšetřeních jeho rodiče rozhodli, že přestoupí na gymnázium. V tomto školním roce tedy bohužel ve škole v Cerritu nikdo nestuduje.