Krávy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.

Kráva

V září 2006 založila Asociace Checomacoco-Paraguay společný chov dobytka ve vesnici Puerto Esperanza. S pomocí našich laskavých individuálních sponzorů a díky finančnímu daru Ministerstva zahraničí České republiky podařilo získat finanční prostředky, které umožnily nakoupení 140 krav, tří býků a jednoho koně, vytvoření a oplocení pastvin, transport stáda z vnitrozemí Gran Chaka do Puerto Esperanzy, očkování, cejchování, registraci značky. Během následujích let čeští dárci stádo nadále podporovali, takže se úspěšně rozmnožovalo.
Projekt byl ukončen v srpnu 2010, kdy bylo rozděleno mezi 27 rodin sdružených v Asociaci 363 zvířat. Někteří členové z Asociace vystoupili, jiní přistoupili; vytvořily se asi tři skupiny lidí, kteří v chovu pokračují nyní již ve vlastní režii.

Savany Chaka jsou vhodným místem pro chov hovězího dobytka, který má velké šance na úspěch i v dosud neobydlených a jinak zemědělsky nekultivovaných oblastech. Převládá chov masného skotu (kolem 3 000 000 kusů), na mléko jsou jen specializované farmy (asi 200 000 krav), převážně v oblastech s menonitským osídlením. Daří se zde především pro Jižní Ameriku typickým bílým plemenům hrbatého skotu Brahman a Nelore a černo-červené rase Santa Gertrudis. Březost krav trvá průměrně 280 dní, tj. 9 měsíců a 10 dní.

Kráva plemene Brahman
Brahman
Kráva plemene Nelore
Nelore

Krávy Nelore a Brahman jsou plemena indického tura zebu (Bos indicus), který pochází z indické oblasti Madrás u Bengálského moře. Liší se od evropského tura domácího (Bos taurus) především charakteristickým „hrbem“ na zádech a dalšími znaky. Jeho plemena jsou nejrozšířenějším typem skotu v Severní i Jižní Americe. Rasa Santa Gertrudis vznikla před více než 150 lety v Texasu, je to kříženec masného zebu (ze 3/8) a mléčného plemene Shorthorn (z 5/8).

Santa_Gertrudis
Santa Gertrudis

Ceny dobytka jsou na paraguayském trhu různé v závislosti na zemědělské oblasti, sezóně, situaci na dobytčí burze i na chovateli, plemenu a jeho chovných parametrech. V drsném kraji Alto Paraguy jsou ceny vždy výhodnější, než v žírné východní části země. V přepočtu na české koruny byla v době našeho nákupu, v září 2006, nejnižší cena býka asi 22.000 Kč, jalovice cca 6.000 Kč a odstaveného telete cca 3.600 Kč.

Vklad Asociace do projektu

corral
corral_detail

Od dubna 2006, kdy se indiáni dozvěděli, že peníze na krávy budou, do našeho příjezdu v září vyrostl za vesnicí Puerto Esperanza dřevěný corral neboli palisádová ohrada – zařízení pro nocování a značkování dobytka. Na práci se podíleli prakticky všichni dospělí muži z asociace. Někdo pracoval intenzivně, někdo méně, někdo si za sebe najal náhradu. Práce vedl Enrique Ferreira spolu se svým bratrem Nicanorem. Hipólito Ferreira přesně podle pravidel asociace vedl evidenci provedených prací a jejich kvality. Několik stovek kůlů z pokácených palem muselo být opracováno a zašpičatěno pro zatloukání do suchem zkamenělé země. Další kůly byly připraveny a umístěny v pravidelných rozestupech k ohrazení celé pastviny, v celkové délce asi sedm kilometrů. Mezi tyto kůly s navrtanými otvory byly nataženy a vypnuty dráty. Při všech činnostech se jednalo o opravdu tvrdou dřinu, výsledek je vskutku impozantní. Při trvanlivosti dřeva místních stromů ohrada vydrží několik desítek let a odolá i požáru. Při vzrůstajícím počtu dobytka pastvina přestává stačit, zejména v období sucha (cca od dubna do září). Asociace jedná s náčelníkem vesnice o poskytnutí jiného území, více vzdáleného ve vnitrozemí.

Mimořádná valná hromada Asociace Checomacoco - Paraguay, konaná v Puerto Esperanza dne 20. srpna 2006, přijala nezbytná opatření pro nadcházející projekt

Schůze v základní škole č. 2483 započala v 9 hodin ráno. Úvodní slovo pronesl tajemník pan Cándido Martinez, který poté srdečně přivítal všechny zúčastněné členy asociace. Předal pro pořádek slovo prezidentovi panu Rodolfovi Ferreira Fričovi a potom pokračoval. Podle zápisu "informoval všechny členy, že si příbuzní a přátelé v České republice dělají velké starosti, protože dostali od paraguayských úřadů špatné zprávy, totiž že se nedá věřit tomu, že by se paraguayští indiáni někdy zmátožili a dokázali se postarat semi o sebe, a že pokud obdrží nějakou pomoc, hned ji rozprodají nebo jinak promrhají. Pak četl všechny dopisy, které dostal z České republiky přes internet, z nichž všichni členové pochopili, že čeští příbuzní a přátelé nesmýšlejí jako paraguayské úřady, že když indiáni dostanou krávy, přestanou pracovat, snědí je, nebo prodají pod cenou všechno co se dá."

Následovala čtvrthodinová přestávka do 12 hodin.

Pak se jednalo o stanovení vnitřních předpisů o majetku asociace. Každý paragraf se hlasitě přečetl a o každém se bouřlivě diskutovalo. Některé paragrafy se přeformulovaly. Výsledné předpisy se schválily jednomyslným hlasováním a zůstanou v platnosti čtyři roky.

1/ Vnitřní předpisy o majetku asociace
§ 1: Majetek asociace je tvořen hovězím dobytkem, dráty a hřeby, vše darované z České republiky
§ 2: Tento společný majetek bude po čtyřech letech rozdělen mezi členy asociace
§ 3: Každý člen asociace dostane stejný podíl tohoto majetku. Přírůstky budou spravedlivě rozděleny podle toho, jak budou členové platit své příspěvky – buď penězi, nebo prací
§ 4: Během čtyř let trvání projektu bude tento majetek spravován níže podepsaným výborem
§ 5: Tento výbor nesmí prodat žádné samice z přírůstků. Mohou se prodat pouze nově narození býci, a to za účelem získání prostředků na veterinární péči, na výdaje pastevce, nebo aby za utržený zisk byly nakoupeny další samice.
§ 6: Každý člen asociace je povinen měsíčně platit sumu 25.000 guaraní (tj. asi 100 Kč), určených na plat pastevce.
§ 7: Každý člen je povinen přispět prací (nebo dodat za sebe náhradníka) během potřebných prací (kácení a příprava kůlů, stavba plotů, výběhů, coralu, očkování, značkování)

Hipólito
Hipólito

§ 8: Pověřený člen výboru (Hipólito) bude evidovat a kontrolovat množství a kvalitu práce
§ 9: Přírůstky nad darovaný počet krav budou rozděleny 26 členům podle procentního podílu vložené práce a peněz. Tím se rozumí, že každý člen má nárok na 1/26 přírůstků (to je 100 %), pokud ale přispíval jen např. ze 70 %, má nárok jen na 70 % z této části. O nerozdělené krávy se pak stejným dílem podělí ti, kteří plnili na 100 %
§ 10: Během čtyř let společného projektu si mohou členové i jiní zájemci nechat pást svůj privátní dobytek na pastvině asociace, a to za poplatek 1 500 guaraní (tj. asi 6 Kč) za každé zvíře měsíčně
§ 11: V souladu s paraguayskými zákony nelze v žádném případě pastviny asociace nebo ploty či jejich části pronajmout neindiánskému zájemci
§ 12: Členy asociace, v jejichž prospěch bude věnován dobytek z České republiky, tvoří pouze přímí potomci babičky Herminie Fričové (její děti a vnuci)
§ 13: Porušení jakéhokoliv paragrafu těchto předpisů, nebo jakákoliv škoda způsobená na majetku asociace bude potrestána adekvátním tradičním způsobem. Trest určí schůze členů. Pokud se nedohodne, předá se provinilec paraguayskému právu.

2/ Podle druhého bodu programu byli jmenováni Hipólito Ferreira Frič a Saul Martinez Ferreira viceprezidentem a pokladníkem asociace.

Schuze_2

Schůze skončila v 18:30 hodin

Výbor: Rodolfo Ferreira Frič – prezident, Cándido Martinez Ferreira – tajemník, Hipólito Ferreira Frič – viceprezident, Saulo Martinez Ferreira – pokladník

Členové: Angela Ferreira de Martinez, Fany Martinez de Baéz, Eunice Ferreira de Barboza, Enrique Ferreira, Susana Báez de Zeballos, Gilberto Zeballos, Mateo Zeballos, Ercilia Zeballos de Escobar, Nicanor Ferreira, Lamberto Ferreira, Sindulfo Ferreira, Miriam Ferreira, Febe Ferreira de Romero, Damaris Ferreira, Dina Ferreira de Franco, Mally Ferreira de Romero, Ananías Ferreira, Leavin Ferreira, Leandro Ferreira, Domitila Ferreira, Leoncio Ferreira, Marvin Col Ferreira, Malchilina Ferreira de Chamorro

schuze

Chci podpořit

číslo účtu: 139521329/0800, v. s. 106, k. s. 0558
kontakt, konzultace:
checomacoco[zavináč]yahoo[tečka]com,
telefon +420 257 211 257