Vzdělání v Esperanze

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.


Základní vzdělání

Nástup ve škole
Erb školy v Esperanze
Erb školy v Esperanze
Lorenzova škola
stará budova
Stará budova školy

Venkovské oblasti distriktu Fuerte Olimpo, kde se Puerto Esperanza nachází, patří ve vzdělání k oblastem hluboko pod celostátním průměrem, analfabetismus zde přesahuje 20 %. Mezi indiány Čamakoko je však negramotnost ještě vyšší, v roce 1992 dosahovala téměř 47 %. Nemáme přesné číslo pro Esperanzu, ale to, že průměrná doba školní docházky obyvatel Esperanzy byla v roce 2002 pouhých 2,7 let, hovoří samo za sebe.

Pro další rozvoj a předávání vlastní bohaté kultury by indiáni Čamakoko žádnou školu vlastně ani nepotřebovali, neznalost čtení a psaní a špatná znalost španělštiny je však velmi znevýhodňuje při jednání s většinovou společností a ztěžuje jim či znemožňuje prosazovat zájmy komunity, ať už se jedná například o získání dávných kmenových území (Puerto Leda), získávání pomoci ze státních prostředků či od nevládních organizací, jednání s úřady. Nehledě na to, že je to i příčinou despektu, který k nim část většinové společnosti cítí.

V Puerto Esperanza je základní škola, nesoucí jméno zemřelého Lorenza Ferreiry Friče, který se zasadil o získání kmenového území. Má asi 150 žáků od první do deváté třídy, dva učitele a čtyři učitelky, jedna z nich je Paraguayka, ostatní jsou Čamakoko, včetně ředitelky Marie Martínez, jediné, která má vyšší pedagogické vzdělání. Učitelé téměř nemají reálnou možnost se dále vzdělávat. Učí se na dva turnusy, dopolední a odpolední, aby se plně využila kapacita učeben i učitelů. Rodiny, které mají zájem o úplné devítileté základní vzdělání svých dětí, je raději po absolvování šesté třídy zapisují do kvalitnější školy v Bahia Negra. Děti bydlí u příbuzných s sousední osadě Puerto Diana. V Puerto Esperanze dosud absovovali devátou třídu pouze čtyři žáci v roce 2006, v roce 2007 a 2008 žádný.

Škola má dvě budovy: starou dřevěnou a novou zděnou, kterou postavili v roce 2004 dobrovolníci z USA, přívrženci Církve sjednocení reverenda Moona, která sídlí od roku 1999 v sousední osadě Puerto Leda.

Na podzim 2007 byl oplocen školní pozemek proti volně pobíhajícím domácím zvířatům s přispěním individuálních dárců z České republiky. Na podzim 2008 byla vyměněna střecha a kompletně zrekonstruováno první patro staré školní budovy z daru krajanského odboru Ministerstva České republiky (92 000 Kč).

Další vzdělávání

Po absolvování základní školy mohou zájemci navštěvovat státní střední školu v Bahía Negra, kde se za studium sice neplatí, ale ostatní náklady se studiem spojené jsou nad finanční možnosti velké části rodin: podnájem a strava pro studenty mimo domov, jediné dopravní spojení týdně, a to lodí Aquidabán s relativně vysokým jízdným, školní pomůcky apod. Úroveň školy je velmi nízká.

Další možností studia je internátní indiánská škola v Ñu Apua (poblíž vesnice Toro Pampa, na západ od Fuerte Olimpo) ve vnitrozemí Chaka, tu však z důvodu obtížné dostupnosti, velké vzdálenosti a s tím spojených finančních nákladů absolvovala zatím necelá desítka mladých z Puerto Esperanzy.

Novou možností se od roku 2009 stává střední zemědělská škola sv. Františka v Cerritu u Asunciónu.

Vysokou školu studují v současnosti čtyři studenti.