Užitková voda

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.

Donáška vody
Veškerá užitková voda pro domácnosti, včetně dvorků s drobným domácím zvířectvem a v řídkých případech s rostlinami, se v Puerto Esperanze získává jedině namáhavým donášením z řeky (je to především práce dětí), mýt se a prát lidé chodí přímo k řece. Hygienické podmínky domácností jsou problematické. Záchody jsou výhradně suché, v malé budce na hranici pozemku za každým domem. Stejná praxe se používá i ve škole.
Systém čerpadla na větrný pohon a rozvod po vesnici, jaký zde byl v minulosti zaveden, z technických i sociálních důvodů zkolaboval.

Zařízení na čerpání vody z řeky

Roku 2004, v rámci mezinárodního projektu PRODECHACO, byl v Puerto Esperanze vybudován čerpadlový systém, poháněný větrným mlýnem. Voda byla čerpána do vyvýšené nádrže s kapacitou 10 000 litrů a odtud rozváděna plastovým potrubím v délce cca 150 m po hlavní komunikaci ve vesnici do několika veřejných kohoutků a do několika málo jednotlivých domů. Takto čerpanou vodu si některé rodiny desinfikovaly chlórem, takže měla nepříjemnou chuť a zůstávala velmi kalná s nesplněnými normami pitné vody. Lacino pořízený větrný mlýn měl od počátku mechanické závady, které omezovaly jeho funkci. Po roce provozu se kromě pístů opotřebovalo ložisko větrníku, takže čerpadlo bylo téměř dva roky odstaveno. Na podzim 2007 jsme zajistili opravu ložiska pro provizorní obnovení provozu větrníku, systém však stále nefunguje, protože hadice a kohoutky si lidé mezitím rozebrali na jiné účely.
Pro prozatimní zavlažování malých políček podél řeky jsme místním pěstitelům věnovali pět ručních přenosných čerpadel.

PROJEKT VODA

V roce 2006 a opakovaně na podzim 2007 jsme projednali s představiteli vesnice možnost realizace projektu venkovského vodovodu. V oblasti je jedinou možností čerpání vody z řeky, protože podzemní zdroje vody nelze používat pro nadměrnou slanost. Obyvatelé preferují před technicky dokonalejším, a tudíž finančně i časově náročnějším čerpadlovým systémem (elektrické čerpadlo s napojením na solární zdroj) jednoduchou variantu (čerpadlo na bázi větrného mlýna kombinované se záložním naftovým motorovým čerpadlem), která má naději na rychlé uvedení do provozu. Jedná se

  1. o vodu užitkovou (říční, bez úprav) pro zásobování jednotlivých domácností, hygienického zařízení ve škole a zdravotním středisku, pro zalévání domácích zahrádek a napájení domácího zvířectva
  2. o vodu pitnou, v první fázi projektu z jediného zdroje, odděleného od rozvodu užitkové vody, určenou pro pití, vaření, zdravotnické účely a hygienu dětí. Zavedení a užívání čištěné nezávadné vody je třeba doprovodit osvětou, motivací a výchovou k odpovědnosti, zejména žen a školních dětí
Další vyspělejší systémy (solární energie pro čerpání vody, velkoobjemové čištění vody) se mohou stát dalšími postupnými cíli projektu.

Technické řešení

Ve spolupráci s místními obyvateli a českou firmou "Watersystem" byl navržen jednoduchý vodovodní systém, sestávající z výkonného věrného čerpadla s možností náhradního zdroje energie pro období bezvětří (benzínové čerpadlo, výhledově rezervní elektrický motor se solární jednotkou), rezervoáru na vyvýšené konstrukci, případně klasického vodojemu, a rozvodů vody plastovým potrubím. Hlavní osa rozvodu by směřovala kolmo do vesnice v délce cca 600 m, protínaly by ji tři hlavní větve s osmi odbočkami v celkové délce 3 100 m s možností 100 přípojek pro koncové uživatele (celkem cca 3 000 m).
Systém musí být technicky zabezpečen tak, aby mohl fungovat v různých klimatických podmínkách: v obdobích sucha i dešťů, ve větrném období i za bezvětří. Výhodou je, že v oblasti nikdy nemrzne, vodovodní řad může být tedy uložen poměrně mělce. Rizikem je možnost katastrofické povodně způsobeného klimatickým úkazem El niño.
Poblíž čerpadla by bylo instalováno jedno odběrní místo, kde by mohli zájemci získat pitnou vodu do přinesených nádob.

Organizační řešení

Aby mohl systém dobře i výhledově fungovat, je nezbytné, aby byla odpovědnost za provoz i užívání přenesena na konkrétní osoby.
Vodovod včetně čerpacího systému by se měl stát majetkem obce Puerto Esperanza a být spravován minimálně tříčlenným výborem. Obec by byla dodavatelem vody pro konkrétní uživatele, kteří by vodu odebírali podle závazných podmínek. Vodovodní systém tudíž počítá s přípojkami pro jednotlivé domy, včetně možnosti odpojit přívod vody neplatičům. Systém přípojek z hlavního vodovodního řadu umožní také dodatečné napojení v projektu předem neplánovaných odběratelů a možnost částečných odstávek při opravách.
Přípojky pro jednotlivé uživatele budou zakončeny tlačnou pistolovou baterií (spouští vodu stiskem ruky), aby se zamezilo plýtvání při nezavření kohoutku.
Nezbytným požadavkem je i technické vyškolení místního údržbáře a ekonomické a účetní minimum pro vedení administrativy spojené s provozem vodovodu a výběrem poplatků.

Na přípravě projektu spolupracujeme s Rotary Clubem Praha City.