Historie vzájemných kontaktů

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.


V roce 2000 byla zaznamenána v Paraguayi, v osadě Puerto Esperanza v departmentu Alto Paraguay v severním Chaku, komunita v rámci indiánského kmene Chamacoco, která se hlásí ke svému českému předkovi, cestovateli Alberto Vojtěchu Fričovi (1882–1944). Na rodinu, která používá jméno Fric (čte se frik), byli upozorněni dva čeští filmaři, Alice Růžičková a Martin Čihák, kteří se ke kmeni Chamacoco vypravili po stopách hrdiny Fričovy knihy „Čerwuiš aneb z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu“ (vydalo nakladatelství Titanic, Praha 2000). Prostřednictvím misionáře Johna Pierce z evangelické organizace New Tribes Mission se podařilo vstoupit do kontaktu s panem Rodolfem Ferreirou Fric, nejstarším žijícím synem doni Hermíny, který potvrdil české kořeny své rodiny. Jeho dosud žijící matka Herminie Ferreira Fric (narozena pravděpodobně v roce 1905) je dcerou A. V. Friče. Členové rozvětvené rodiny sídlí dosud v tradičních osadách, které byly i místem Fričova pobytu v letech 1904–1913, zejména v Puerto Esperanza, Puerto Diana, Puerto Leda, Bahía Negra a Fuerte Olimpo. Zdá se, že rodina není příliš rozptýlena, pouze několik jednotlivců přesídlilo do civilizovanějších oblastí (sňatkem, za prací, za studiem).

Sporadický písemný kontakt byl prohlouben v roce 2002, kdy Puerto Esperanza navštívil cestovatelův vnuk Pavel Frič s manželkou Yvonnou Fričovou, aby se osobně setkali s tetou Hermínou a dalšími členy rozvětvené rodiny, která dnes čítá na 200 lidí, potomků jejích osmi dětí. Jednalo se o pouze třídenní návštěvu těžko dostupné oblasti, přinesla však oběma stranám řadu nových poznatků. Obyvatelé Puerto Esperanza s vděčností kvitovali ochotu ke kontaktu ze strany svých českých příbuzných a projevovali velký zájem o Českou republiku, která pro ně reprezentuje nedostupný svět vzdělaných a bohatých.

Další kontakt je velmi problematický. Pošta z Evropy málokdy dojde k paraguayskému adresátovi, natož do tak odlehlé končiny. Nejnutnější korespondence byla do nedávné doby zasílána e-mailem na adresu misionářů New Tribes Mission v hlavním městě Asunciónu a odtud předávána indiánským poslům, pokud se nějakého podaří najít, protože misionáři již v oblasti Alto Paraguay nepůsobí a část indiánů Chamacoco má proti jejich působení výhrady. V roce 2005 se dařil občasný e-mailový kontakt se studentkou Edith Sandrou, v roce 2006 s jejím otcem Cándido Martínezem při jeho občasných návštěvách hlavního města.

Na jaře roku 2004 Yvonna Fričová naléhavou žádost Rodolfa Ferreiry Fric: „Žádám tě, abys informovala ve své zemi českou vládu, že v Paraguayi existují domorodci českého rodu, kteří potřebují podporu svých českých krajanů, aby mohli začít žít jako ostatní civilizovaní Paraguayci nebo běloši." (Originál dopisu je uložen v archivu občanského sdružení Checomacoco.) Dopis dále obsahoval jeho konkrétní námět a osobní prosbu: „...Dávám vám na vědomí, že máme v (Puerto) Esperanza území podél řeky Paraguay o rozloze 30 km na délku a 6 km na šířku. Šest osob se věnuje chovu dobytka, většina je neobsazená. Myslím, že nejlepší by bylo pomoci nám s chovem dobytka, aby se takto tato půda využila. Jestli souhlasíte s mým nápadem, bylo by to velice dobré, protože tím by se dalo zajistit živobytí pro mě a mou rodinu, které by nebylo omezené, nýbrž mohlo vzrůstat...“

Z iniciativy Pavla Friče bylo poté vytvořeno občanské sdružení „Checomacoco“ s cílem zaměřit se na asistenční pomoc pro osadu Puerto Esperanza. Pro zahájení tohoto projektu se však ukázalo jako nezbytné provést na místě průzkum současné situace a aktuálních potřeb komunity, aby budoucí pomoc mohla být opravdu efektivní, směřující přímo k cíli a podněcující vlastní aktivitu komunity. Chceme se vyvarovat toho, abychom jí podsouvali vlastní řešení, vlastní představu o životním stylu a nápady, které by ve vesnici, jako v případě různých minulých projektů různých organizací, pasivně strpěli nebo jednorázově spotřebovali. Důsledně se zdržujeme jakéhokoliv ideologického působení a snažíme se nedávat nevyžádané rady. Neprovádíme etnologická pozorování.

členové
Členové občanského sdružení (zleva): Lenka Zajícová, Pavel Frič, Hermína, Yvonna Fričová, Pavla Hrdličková

Pavel Frič (1955), náčelník; absolvent FAMU, katedry umělecké fotografie (1989), samostatně tvořící fotograf. Zpracovává fotografickou pozůstalost A. V. Friče. V letech 1988–97 prováděl badatelský průzkum fotografického díla Guida Boggianiho (1861–1901, jeden z prvních uměleckých fotografů na jihoamerickém kontinentě), výsledky bádání publikoval v pětijazyčné monografii a formou umělecké výstavy.

PhDr. Yvonna Fričová (1954), absolventka Fakulty žurnalistiky UK Praha (1980). Pracuje jako editorka nakladatelství Titanic; více než dvacet let spravuje pozůstalost A. V. Friče a rodinný archiv, publikuje dílo A. V. Friče a popularizuje ho v médiích.

MUDr. Pavla Hrdličková (1957), absolventka Lékařské fakulty hygienické UK (1981), atestace ze všeobecného lékařství (1986), postgraduální vzdělávací seminář se zaměřením na cestovní medicínu (2003). Pracuje jako soukromá praktická lékařka; v posledních desti letech se zabývá problematikou cestovní medicíny a lékařské péče v rozvojových zemích (Nepál, Barma, Thajsko, Peru).

Mgr. Lenka Zajícová, Ph.D. (1973), absolventka katedry romanistiky Filosofické fakulty UP v Olomouci (1998, obor španělská filologie, doplňkové studium zaměřené na výchovně vzdělávací činnost na školách a školských zařízeních, 2005 postgraduální doktorandské studium, obor románské jazyky – španělská lingvistika) a Cyrolometodějské teologické fakulty v Olomouci (1998, obor teologie). Pracuje jako asistentka na katedře romanistiky Filosofické fakulty UP v Olomouci, výsledky své vědecko-badatelské činnosti hojně publikuje v odborném tisku.

Andrea Fajkusová
Andrea Fajkusová
Martin
Martin Dvořák
Pavel Lipanský
Pavel Lipanský

Mgr. Andrea Fajkusová (1975), absolventka Filozofické fakulty UK Praha, obor překladatelství - tlumočnictví (španělština, němčina). Pracuje jako redaktorka španělské redakce Českého rozhlasu 7 - Radio Praha (vysílání do zahraničí).

Cesty do Paraguaye v roce 2006 se zúčastnil jako konzultant pro zemědělské otázky student Institutu tropického a subtropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze a Universidad politéchnica de Valencia ve Španělsku (v rámci projektu Erasmus) Martin Dvořák (1983).

Cesty do Paraguaye v roce 2007 se zúčastnil majitel firmy Watersystem Pavel Lipanský (1955), aby posoudil na místě možnosti získávání užitkové a pitné vody a připravil technickou část projektu VODA PRO PUERTO ESPERANZU.