Podpora činnosti

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/checomacoco/WWW/checomacoco.cz/includes/unicode.inc on line 311.


Jsme dobrovolníci a práci pro občanské sdružení Checomacoco-Česká republika i pro Asociación Checomacoco-Paraguay vykonáváme ve svém volném čase, zdarma a z domova, do Paraguaye jezdíme na vlastní náklady.
Prostředky na naše projekty a nezbytnou provozní režii získáváme z darů.

Od roku 2011 používáme transparentní účet číslo 2800123841/2010

Poznámka: Po kliknutí na účet se automaticky zobrazují pouze platby za poslední měsíc. Chcete-li znát historii všech dosavadních pohybů na účtu, je třeba zadat vlevo nahoře datum založení účtu, tj. 24. 3. 2011.

 • konstantní symbol: 0558
 • variabilní symbol (chcete-li uvést, kam mají Vaše prostředky směřovat):
  • obecně na činnost Checomacoco: 306
  • obecně na vzdělání: 406
  • na zemědělské učiliště v Belénu: 4062
  • podpora vysokoškolských studentů: Joaquín 5062, Romina 5063, Aury 5064, Santiago 5065, Cristian 5066, Vicente 5067, Cecilia 5068, Mauro 5069, Ivanchu 5070, Rossy 5071
  • na zdravotnictví: 206

Dárcům vystavujeme darovací smlouvy. Podle zákona 586/92 o daních z příjmů §15 odstavec 8 může si fyzická osoba-podnikatel od základu daně odečíst hodnotu daru, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. U právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit alespoň 2 000,- Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5%.

Dary v roce 2016:


V průběhu roku jsme zatím předali 1 100 eur (30 029 Kč) v hotovosti studentovi Joaquínovi na Kubě a 7 060 dolarů (171 205 Kč) v hotovosti našemu paraguayskému účetnímu v Asunciónu.
Aktuální stav účtu zde.

Dary v roce 2015 / celkem 486 935 Kč:


V průběhu roku jsme předali 1 300 eur (35 535 Kč) v hotovosti studentovi Joaquínovi na Kubě a 18 500 dolarů (451 400 Kč) v hotovosti našemu paraguayskému účetnímu v Asunciónu.

Dary v roce 2014 / celkem 410 038 Kč:


V průběhu roku jsme předali 1 100 eur (30 510 Kč) v hotovosti studentovi Joaquínovi na Kubě a 10 000 dolarů (208 500 Kč) v hotovosti našemu paraguayskému účetnímu v Asunciónu.

Dary v roce 2013 / celkem 269 935 Kč:


Na bankovní účet (na všechny variabilní symboly) přišlo celkem 262 935 Kč (přehled dárců zde).
Dary v hotovosti poskytli tito dárci: Marie Dvořáková, manželé Kolínovi, Květoslava Fričová a pan Peták, celkem 7 000 Kč.

 • 13 000 Kč (500 Euro) jsme v dubnu 2013 poslali studentce Emigdii na Kubu (zdárně absolvovala šestileté studium a vrátila se v září 2013 domů, čímž byla naše pomoc pro ni ukončena)
 • 52 920 Kč (2 700 USD) jsme v září 2013 předali našemu účetnímu v Asunciónu jako SOS rezervu na naše projekty v Paraguayi; zafinancovali jsme z této rezervy a zůstatku z minulých let nákup zařízení pro zavlažovací systém v Nueva Esperanze (celkem za 137 000 Kč)
 • 117 600 Kč (6 000 USD) jsme v září 2013 předali našemu paraguayskému účetnímu na výdaje spojené s projektem VZDĚLÁNÍ
 • Za 4 152 Kč jsme zakoupili drobné dárky na cestu do Paraguaye (hračky, fotografie), za 2 886 Kč jsme koupili filtr na zpitnění vody pro Nueva Esperanzu
 • Naše přímé výdaje v ČR činily celkem 27 100 Kč (21 263 Kž za notebook pro naše přednášky, 1 604 paměťová karta, 577 poštovné, 2 919 Kč za nadváhu zavazadel do Paraguaye, 1 042 kopírování a kancelářské potřeby, 1440 Kč stály telefonáty do Paraguaye)
 • Dary v roce 2012 / celkem 267 029 Kč:


  Na bankovní účet (na všechny variabilní symboly) přišlo celkem 227 329 Kč (přehled dárců zde).
  Dary v hotovosti poskytli tito dárci: Simona Binková, Jaroslav Brázdil, Marie Dvořáková, Květoslava Fričová, manželé Kolínovi, Jarmila Koutecká, Nakladatelství Titanic, Petra Petrovská, účastníci přednášek na Dobešce, v klubu důchodců Poštovka, v Městské knihovně v Praze, Jonáš klub v Praze a Sdružení Tadeáše Haenkeho v Chřibské celkem 39 700 Kč.

 • Za 7 490 Kč jsme v srpnu 2012 zakoupili notebook a darovali ho Vidalovi, studentovi veterinárního lékařství. Předchozí použitý notebook byl v servisu shledán jako neopravitelný.
 • 135 100 Kč (7 000 USD) jsme v říjnu 2012 předali našemu účetnímu v Asunciónu jako SOS rezervu na naše projekty v Paraguayi
 • 134 888 Kč (6 989 USD) jsme v říjnu 2012 předali našemu paraguayskému účetnímu na výdaje spojené s projektem VZDĚLÁNÍ
 • Za 11 332 Kč jsme zakoupili drobné dárky na cestu do Paraguaye (knížky, hračky, flash, míč, fotografie)
 • Za 25 500 Kč jsme v prosinci 2012 koupili 1 000 euro a poslali je studentce Emi na Kubu
 • Naše přímé výdaje v ČR činily celkem 14 091 Kč (636 poštovné, 1 779 kopírování, 7 759 nákup fotoaparátu, 1 954 kancelářské potřeby, 523 nákup léků pro studentku Emi, 1440 Kč stály telefonáty do Paraguaye)
 • (Rozdíl byl uhrazen ze zůstatku z předchozích let)

  -----------

  HISTORIE FINANČNÍCH DARŮ

  Do konce roku 2011 jsme zveřejňovali dary v oddělených přehledech pro jednotlivé projekty (variabilní symboly) - máme archivováno. Děkujeme všem!

  V roce 2011 SOS fond finančním darem podpořili:

  Anna Bradáčová, Marcela Burdová, manželé Burešovi, cukrárna Aloise Buchtičky ve Pstruží, Jindřiška Čambalová, Markéta Dufková, Marie Dvořáková, Antonín Frič a Vendy Nováková, Pavel Frič, Květoslava Fričová, Yvonna Fričová, Jaroslava Hillová, Jiří Hruška, Iveta Chalupská, Marie Jadrníčková, Šárka Jiroušková s Terkou a Míšou, Daniela Karasová, Libuše Kašparová, Kolbábkovi, Iva Kuklová, Vítězslav Kuželka, Marie Lípová, Lenka Misíková, Nadační fond Rotary clubu Brno, Nakladatelství Titanic, Hana Opočenská, Jitka a Aleš Pečovi, Miriam Pešková a divadlo Piškot, Milan Peták, Dana Petrboková, Jan Pivoňka, Josef Polách, Potužníkovi, Mario Ramík - ACEFILL, s.r.o., Radomíra Sedláková, Kateřina Sigmundová, Helena Svojsíková, Petr Šimek, Danuše Špačková, Ivana Štěpánová, Jan Švec, Zbyněk Tollar, Dana Trávníčková, Helena Tvrzová, Vladimír Urban, účastníci přednášek na Dobešce v Praze (2x), Jan F. Valášek, Jana Valentová, Josef Vávra, Ivana Vodrážková, Jiří Vochozka, Jana Vrátníková, Šárka Zvejšková, ZŠ bří Fričů Ondřejov a neznámá dárkyně celkovou částkou 201 578 Kč.

 • Za 10 225 Kč jsme před cestou do Paraguaye nakoupili dárky pro děti i dospělé
 • 3 333 Kč stál nákup použitého notebooku pro studenta Vidala
 • Za 76 500 Kč jsme v září v Paraguayi zakoupili lodní motor pro pramici zemědělců (včetně jeho dopravy do Puerty Esperanzy).
 • Částku 42 931 Kč jsme v září věnovali Asociaci Checomacoco-Paraguay jako "SOS fond" na neočekávané výdaje spojené s našimi projekty
 • Za 13 990 Kč jsme v prosinci zakoupili sazenice ovocných stromů pro osadu Nueva Esperanza (včetně dopravy)
 • Naše přímé výdaje v ČR činily celkem 18 394 Kč (3 783 Kč poplatky České spořitelně za vedení účtu, 2 243 Kč poplatek České spořitelně za směnu valut, 2 119 Kč na poštovné, 4 063 Kč stály telefonáty do Paraguaye, 2 544 Kč za nové Windows 7, 924 Kč Fotolab, 2 718 kopírování a kancelářské potřeby).
 • Do roku 2012 jsme převedli zůstatek 36 205 Kč.
 • V roce 2010 naši činnost finančním darem podpořili:

  Oldřich Bendl, Eda Brabec s chotí, Jakub Florian, Pavel Frič, Květoslava Fričová, Yvonna Fričová, Ing. Jiří Fruhbauer, Alena Horecká, Renata Horešovská, Bohumil Houška, katedra romanistiky UP Olomouc, Alena a Jaroslav Kolínovi, MUDr. Maryša Krausová, Jarmila Kulhavá, Ludmila Lakomá, Nakladatelství Titanic, Marta Princová, MUDr. Jitka Šimková, účastníci přednášky na Dobešce, ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově, v kavárně Kaldera v Olomouci, v klubu důchodců na Poštovce v Praze, v Carpe diem Praha, v ČSAV Praha a v Cestovatelském klubu v Praze, Ivana Vodrážková, Iva Voženílková, ZUŠ Jindřichův Hradec celkovou částkou 94 808 Kč Kč.

 • Částku 81 312 Kč jsme v září věnovali Asociaci Checomacoco-Paraguay jako "SOS fond" na neočekávané výdaje spojené s našimi projekty
 • Naše přímé výdaje v ČR činily celkem 21 763 Kč (1 254 Kč užívání internetové domény Checomacoco, 3 075 Kč poplatky České spořitelně, 155 Kč na poštovné, 8 259 Kč stály telefonáty do Paraguaye, 1 000 Kč výdaje s dopravou materiální pomoci pro studentku Emi na Kubu a kredit do jejího mobilu, 1 836 Kč kopírování a tisk, 5 789 Kč fotolab a výdaje za dárky dětem do Paraguaye, 986 Kč kancelářské potřeby).
 • Rozdíl jsme uhradili ze zůstatku z roku 2009 a částku 17 713 Kč jsme převedli do roku 2010.
 • V roce 2009 naši činnost finančním darem podpořili:


  Hana Borská, Jan Brázdil, Vlasta Buršíková, Olga Demková, Markéta Dufková, Pavel Frič, Květa Fričová, Yvonna Fričová, Jaroslav Havlík, Mgr. Lenka Hersheyová, pí Hladíková, MUDr. Věra Horská, Bohumil Houška, Zuzana Jirsová, Hana Kozlová, Margit Kremzerová, rodina Kulhavých, Ing. Jan Kurz, Ing. Miroslav Mareš, Emily Millerová, manželé Pečovi, Nakladatelství TITANIC, Petra Slunečková, Jaroslav Šnicer, Ing. Helena Tvrzová, Markéta Valková, rodina Vokálkových, Yvona Votýpková, Ing. David Zmek a ZUŠ Jindřichův Hradec celkovou částkou 89 323 Kč.

 • Částku 42 528 Kč jsme v září věnovali Asociaci Checomacoco-Paraguay na neočekávané výdaje spojené s našimi projekty
 • Za částku 6 000 Kč jsme nakoupili během našeho pobytu v Paraguayi akutně nemocným v Puerto Esperanze potřebné léky a vitaminy, jeden zámek ke dveřím a dodatečné kohoutky a ventily pro projekt čakry
 • Naše přímé výdaje v ČR činily celkem 24 962 Kč (1 653 Kč na poštovné Kč, 5 745 Kč kopírování a tisk letáčků, 3 034 Kč fotolab, 1 732 Kč rámy a fotografie pro vánoční charitativní aukci v Rotary clubu, 3 431 Kč kancelářské potřeby - včetně nákupu papíru a pastelek v Paraguayi, 660 Kč Wi-fi přípojka pro notebook Vidalovi, 449 Kč USB + sluchátka pro skype Soledad, 3 905 Kč stály telefonáty do Paraguaye, 1 285 Kč užívání internetové domény Checomacoco, 3 068 Kč poplatky České spořitelně).
 • Částku 15 833 Kč jsme převedli do roku 2010.
 • V roce 2008 naši činnost finančním darem podpořili:


  Klub za starou Prahu, sdružení Paměť, dědicové A. V. Friče (honorář z užití díla), neznámý dárce, Anna a JUDr. Jiřík Fleischerovi, Eva Fleischerová, manželé Dočkalovi, Pavel Frič, ZUŠ Jindřichův Hradec, Kristýna Maková, Jarmila Kulhavá, Zuzana Jirsová, Kristýna Maková, manželé Pertoldovi, Andrea Fajkusová, Bohumil Houška, Ing. Jan Brázdil, Jiřina Novotná a Jiřina Prokůpková, Marek Pacher, ZUŠ Jindřichův Hradec - účastníci baletního vystoupení, žáci výtvarného oboru, žáci dramatického oboru, pí Vojáčková, SOME Jindřichův Hradec, Dušan Dvořák, Květa Fričová, Jan Král, Jan Kurz, Jana Kricnerová, Slávka Kadlasová, Jan Pivoňka, Jan Brázdil, Hana Kulhavá, Miloš Kulhavý, Zuzana Jirsová, Jiří Vochozka a dr. Helga Turková celkovou částkou 90 740 Kč.

 • Částku 52 887 Kč (46 700 v září a 6 187 Kč v listopadu) jsme věnovali Asociaci Checomacoco-Paraguay jako SOS fond na jednorázové výdaje spojené s projekty ZDRAVOTNICTVÍ a KRÁVY.
 • Za 19 070 Kč jsme koupili podle přání dárce Rotary Clubu Praha City 200 osobních hygienických filtrů na pitnou vodu LifeStraw, které jsme předali v září školskému výboru v Puerto Esperanza.
 • Naše přímé výdaje činily celkem 17 560 Kč (2 535 Kč za poštovné, 2 775 Kč kopírování, 863 Kč fotolab, 1 549 kancelářské potřeby, 300 Kč pronájem panelů na výstavě neziskových organizací, 1 800 Kč rámování, 928 Kč nákup paměťové karty, 1 950 Kč software, 277 Kč za lampu do projektoru, 1 285 Kč za užívání internetové domény Checomacoco, 1 150 Kč poplatky za převod peněz do Paraguaye prostřednictvím Western Union, 2 148 Kč poplatky České spořitelně).
 • Zbytek, 1 223 Kč, jsme převedli do roku 2009.
 • V roce 2007 naši činnost finančním darem podpořili:


  Andrea Fajkusová, Svaz důchodců Prahy 5 Poštovka, Ing. Jaroslav Brázdil, Jitka a Aleš Pečovi,TURPRESS spol. s r.o., Continental Promotio, Jaroslava Hillová, Jan Brázdil, Náboženská obec Církve československé husitské Praha-Radotín, Náboženská obec Církve československé husitské Praha 2-Nové Město, Erika Pffeiferová, MUDr. Jan Pffeifer a Bohumil Houška

  V roce 2006 naši činnost finančním darem podpořili:


  Jan Pivoňka, Jan Kurz, sdružení Kontinenty, Marie Káťa Šetenová, Miluše Venderová, Jiří Bohata, Jiří Šulc, ZUŠ Jindřichův Hradec, účastníci besedy na zámku Lnáře, Jan Brázdil, Petr Klofáč, Marie Slováčková, Bohumil Houška, MUDr. Ivana Homolová, Miroslav Studnička, Ferdinand Forró, Jindřiška Čambalová, Lenka Greňová, Miluše Skočdopolová